شهرداری

شهرداری تهران، موسسه عمومی غیردولتی است که در 12 خرداد سال 1286 خورشیدی با نام بلدیه تهران تاسیس شد و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب میگردید اما اکنون از طریق رای گیری در شورای شهر تهران انتخاب می شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می شود. شهرداری تهران شامل 22 منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می باشد که در کل نهران دارای 122 ناحیه می باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین میگردد.

 

شهرداری تهران، موسسه عمومی غیردولتی است که در 12 خرداد سال 1286 خورشیدی با نام بلدیه تهران تاسیس شد و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب میگردید اما اکنون از طریق رای گیری در شورای شهر تهران انتخاب می شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می شود. شهرداری تهران شامل 22 منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می باشد که در کل نهران دارای 122 ناحیه می باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین میگردد.

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  7 + 4 = ?