مرکز داوری اتاق ایران

مرکز داوری اتاق ایران (ACIC)

الف) معرفی مرکز

 

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 15 / 9 /1373 ، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 /1380 ،تأسیس گردید و دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. هیئت مدیره مرکز داوری متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران است. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کل است که برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب می‌شود و بر اساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ائین نامه‌های داخلی مرکز داوری ، انجام وظیفه می‌نماید. مرکز داوری دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود.

 

ب) هزینه های داوری

 

هزینه‌های داوری عبارت است از:

 

1-  هزینه ثبت دادخواست داوری؛

 

2-  هزینه اداری؛

 

3-  حق‌الزحمه داور.

 

هزینه ثبت دادخواست داوری، در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در داوری داخلی 000, 200 (دویست هزار) ریال و در داوری بین‌المللی 50 (پنجاه) یورو می­باشد. هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است، لیکن به‌عنوان بخشی از هزینه‌های اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد. مجموع حق‌الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت 40% برای سرداور و 30% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد. هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه می‌باشد.

 

مدت زمان داوری تابع ویژگی‌های هر پرونده، از جمله نوع ادعاها و پیچیدگی آنها و خصوصاً همکاری طرفین  در جریان رسیدگی است، اما به طور معمول حداقل 3 و حداکثر 6 ماه می‌باشد.

 

جدول الف- هزینه‌های اداری در داوری داخلی

 

 

 

 

جدول ب- هزینه‌های اداری در داوری بین‌المللی

 

 

 

جدول ج- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری داخلی

 

 

 جدول د- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری بین‌المللی

 

 

 

ج) نمونه شرط داوری

 

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  2 + 8 = ?