خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

 

 

خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

خدمات موسسه فرصت در زمینه مشاوره توسعه کسب و کار و تبدیل فرصت های اقتصادی به جریان های درآمدی به شرح ذیل می باشد:

خدمات متمرکز بر امکانسنجی

تدوین مورد و مدل کسب و کار: تدوین Business Case در خصوص فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری رصد شده

مطالعه امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی: خدمات بررسی توجیه پذیری اقتصادی- مالی و اجرایی طرح های توسعه و تدوین Feasibility Study

خدمات متمرکز بر طرح بازاریابی

طراحی و بهسازی مدل کسب و کار: خدمات طراحی و بهبود Business Model

طرح کسب و کار: خدمات نگارش و تدوین Business Plan بر اساس فرصت رصد شده و سفارشی سازی آن بر مبنای مخاطبین هدف

ارزیابی طرح کسب و کار: خدمات اعتبار سنجی ایده و طرح کسب و کار بر اساس نیازمندی های سرمایه گذاران و ارائه دهندگان وام و کمک های مالی

بهبود و بروز رسانی طرح کسب و کار: خدمات بهینه سازی محتوا، ساختار و خروجی های طرح کسب و کار

تحقیقات بازاریابی: خدمات تدوین Marketing Research شامل گردآوردی اطلاعات از بازارهای هدف، مطالعه رقبا و محیط کسب و کار

تدوین طرح بازاریابی: خدمات تدوین Marketing Plan جامع متمرکز بر تدوین استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی

مطالعه صنعت و روند یابی: خدمات تدوین گزارش های Industry Analysis و Trending

 

تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  2 + 6 = ?