مجوز سرمایه گذاری خارجی

فلسفه ی این مجوز که مطابق با ماده شش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر می گردد این است که سرمایه گذار خارجی بتواند به روش امن و قانونی، سرمایه با منشاء خارجی را به کشور وارد کند، در طول عمر پروژه از آن استفاده نماید و در انتهای عمر پروژه، اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری را از کشور، به روش امن و قانونی، خارج نماید. ...

مجوز سرمایه گذاری خارجی چیست و چطور می توان آن را اخذ نمود؟

فلسفه ی این مجوز که مطابق با ماده شش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر می گردد این است که سرمایه گذار خارجی بتواند به روش امن و قانونی، سرمایه با منشاء خارجی را به کشور وارد کند، در طول عمر پروژه از آن استفاده نماید و در انتهای عمر پروژه، اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری را از کشور، به روش امن و قانونی، خارج نماید.
یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی، تنها پس از اخذ این مجوز، به عنوان سرمایه گذار خارجی به رسمیت شناخته خواهد شد و می تواند از مزایای این قانون بهره مند گردد. دو حمایت عمده ی این قانون، یکی اعمال استاندارد حمایتی رفتار ملی و دیگری عدم سلب مالکیت و ملی کردن نامشروع می باشد.
برای اخذ این مجوز در مرحله ی نخست، باید به وبسایت پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی مراجعه و فرم های درخواست آنلاین این وبسایت پر گردد. پس از این مرحله، سازمان سرمایه گذاری خارجی برای متقاضی درخواست، تشکیل پرونده داده و یک نفر کارشناس برای آن تعیین می نماید که وظیفه کارشناس مذکور راهنمایی متقاضی در تمامی مراحل اخذ مجوز می باشد.
در مرحله ی دوم، فرم کتبی درخواست باید توسط متقاضی(خارجی) به همراه کلیه قراردادهای فی مابین متقاضی و سرمایه پذیر، در جلسه ای حضوری به کارشناسِّ تعیین شده تسلیم گردد. کارشناس مذکور، با کمک متقاضی، پرونده ی وی را جهت طرح در هیئت سرمایه گذاری آماده می نماید. قبل از طرح پرونده در هیئت مذکور، موافقت اصولی یک نهاد حاکمیتی( اصولا مرتبط ترین وزارت خانه با پروژه)، با هدف تایید قانونی بودن انجام پروژه، الزامی است.
هیئت سرمایه گذاری مطابق با ماده شش قانون تشویق به ریاست معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگان کلیه ی وزارت خانه های ذیربط پروژه، در محل این سازمان تشکیل می گردد. این هیئت وظیفه ی تایید درخواست متقاضی را بر عهده داشته و مجوز سرمایه گذاری، پس از تایید هیئت و به امضای وزیر اقتصاد و دارایی صادر می گردد.

تهیه و تنظیم : ارش حق شناس

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
5 + 4 = ?