فرایند پذیرش در بورس

این گزارش با تأکید بر سه محور اساسی شامل: نحوه تغییر شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، فرآیند اداری بورسی شدن شرکت و مزایا و معایب ورود شرکت به بورس، تهیه شده است. پیش از تشریح فرآیند پذیرش در بورس باید یادآور شد که طبق ماده 21 قانون تجارت: «شركت‌هاي سهامي ...

فرآیند پذیرش در بورس

 

الف) مقدمه

این گزارش با تأکید بر سه محور اساسی شامل: نحوه تغییر شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، فرآیند اداری بورسی شدن شرکت و مزایا و معایب ورود شرکت به بورس، تهیه شده است. پیش از تشریح فرآیند پذیرش در بورس باید یادآور شد که طبق ماده 21 قانون تجارت: «شركت‌هاي سهامي خاص نمي‌توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك‌ها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي عام به‌نحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.» بنابراین، از آنجایی که شرکت ایوان رایان پیام طبق آگهی روزنامه رسمی شماره 20884 مورخ 26/08/1395 به صورت سهامی خاص ثبت شده است[1]، باید شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یابد و حداقل دو سال نیز از تاریخ تأسیس آن گذشته باشد. به علاوه باید در نظر داشت در صورتی که بخش عمده‌ای از سهام شرکت به دلایلی مثل وثیقه بودن نزد بانک، بازداشت به دلیل حکم مراجع قضایی به عللی مثل بدهی مالیاتی و یا سایر موارد، از محدودیت در نقل و انتقال برخوردار باشد، پذیرش در بورس ممکن نیست. هم‌چنین، باید یادآور شد که سهام شرکت باید بانام و دارای حق رأی بوده و تمام بهای اسمی آن نیز پرداخت شده باشد.

ب) نحوه تغییر شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع تغییر شخصیت شرکت، صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به همراه مدارک زیر به اداره ثبت شرکت‌های ارائه می‌شود:

 • صورت‌های مالی مربوط به حداقل دو سال مالی مورد تأیید حسابرس (بازرس شرکت)
 • صورت تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت
 • اساسنامه (پیشنهادی جدید) ویژه شرکت‌های سهامی عام مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده
 • مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (در صورت لزوم)[2].

کلیه این مراحل باید در فرصت زمانی یک ماه صورت گیرد.

ج) فرآیند اداری بورسی شدن شرکت

1) ارائه درخواست پذیرش در بورس

شرکت متقاضی پذیرش باید درخواست خود را طبق فرمت بورس در سربرگ شرکت تکمیل نموده و به همراه مدارک مورد لزوم از طریق مشاور پذیرش[3] به مدیریت پذیرش بورس ( به نشانی: تهران، خيابان حافظ، شماره 192، مدیریت پذیرش اوراق بهادار تهران) ارائه دهد. اگرچه مدارک پذیرش، تمام مستندات مصرح در ماده 25 دستورالعمل پذیرش را شامل می‌شود[4]، با این وجود، ناشران می‌توانند به منظور بررسی اولیه جهت تعیین احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش، آخرین صورت‌های مالی را به همراه درخواست پذیرش ارسال کنند.

 2) ارائه سایر مدارک جهت تکمیل پرونده

پس از انجام بررسی اولیه در انطباق با الزامات دستورالعمل پذیرش جهت تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش، ناشر باید کلیه مدارک پذیرش را به بورس ارائه دهد. در این مرحله، ضمن تکمیل مدارک از سوی ناشر، جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد شرکت متقاضی و مشاور پذیرش برگزار می‌شود.

براساس تبصره 2 ماده 24 دستورالعمل پذیرش: «مشاور پذیرش باید کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید که کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت است.» به این ترتیب، مشاور پذیرش در تمامی مراحل تکمیل پرونده پذیرش، تهیه برنامه کسب و کار و امیدنامه، جلسه هیئت پذیرش، درج و عرضه در کنار شرکت متقاضی خواهد بود. قرارداد مشاور پذیرش منعقد بین متقاضی پذیرش و کارگزار مشاور پذیرش نیز جزء مستنداتی است که باید به بورس ارائه شود.

3) واریز بخش اول حق پذیرش و ارائه رسید

هم‌زمان با تکمیل مدارک و مستندات پرونده پذیرش، متقاضی پذیرش باید بخش اول حق پذیرش را (براساس مکاتبه مدیریت پذیرش) به حساب تعیین شده واریز و رسید آن را جهت درج در پرونده ارسال کند.[5]

4) تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش

مشاور پذیرش با همکاری شرکت متقاضی پذیرش باید برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش را تهیه و پس از اخذ نظر بورس و انجام اصلاحات مورد نظر، مستند نهایی کسب و کار را که به تأیید هیئت مدیره شرکت متقضای پذیرش رسیده است طی نامه‌ای به بورس ارسال کند.

5) تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش و درج

مشاور پذیرش باید امیدنامه را در فرمت مورد نظر بورس و براساس سرفصل‌های مورد نظر با همکاری شرکت متقاضی پذیرش تهیه و پس از دریافت و اعمال نظرات بورس، در اختیار مدیریت پذیرش قرار دهد. امیدنامه نهایی ممهور به مهر شرکت و مورد تأیید مدیر عامل شرکت متقاضی، ملاک تصمیم‌گیری اعضای هیئت پذیرش است.

6) طرح درخواست در هیئت پذیرش اوراق بهادار

به محض تکمیل پرونده پذیرش و دریافت کلیه اطلاعات و مستندات پذیرش، جلسه هیئت پذیرش با هماهنگی مدیریت پذیرش بورس تشکیل می‌شود. در این جلسه در خصوص پذیرش یا رد درخواست شرکت متقاضی تصمیم‌گیری می‌شود. اعضای هیئت[6] براساس اطلاعاتی که در قالب امیدنامه و برنامه کسب و کار و سایر مستندات در اختیارشان قرار گرفته و نیز مذاکره با مدیران ارشد شرکت متقاضی و طرح سوالات در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی شرکت، ترکیب و کیفیت سود، اقلام ترازنامه‌ای و سایر موارد، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای شرکت متقاضی پذیرش اقدام می‌کنند.

 

7) ابلاغ هیئت پذیرش به شرکت

بعد از امضای صورتجلسه هیئت پذیرش، تصمیم آن هیئت به شرکت متقاضی پذیرش ابلاغ می‌شود. در این مرحله در صورت موافقت هیئت پذیرش با درخواست شرکت متقاضی، مراحل بعد شامل درج و عرضه در دستور کار قرار می‌گیرد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش با تقاضای شرکت متقاضی، طبق تصریح ماده 29 دستورالعمل پذیرش: «... متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم‌الاجراست.»

8) درج در فهرست نرخ‌های بورس

در صورت موافقت هیئت پذیرش با پذیرش سهام شرکت متقاضی پذیرش در بورس، مرحله درج در دستور کار قرار می‌گیرد. درج اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس به مفهوم بارگذاری امیدنامه نهایی و اطلاع‌رسانی به بازار در خصوص درج شرکت در فهرست نرخ‌های بورس است. در این مرحله، سپرده‌گذاری اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام شده و اطلاعات سهامداران شرکت در سامانه معاملات شرکت بورس وارد می‌شود. اقداما اصلی که در مرحله درج باید صورت گیرد، عبارتند از:

8-1) ارائه اطلاعات، مستندات و تعهدات براساس بندهای تعیین شده توسط هیئت پذیرش

ناشرانی که با درخواست پذیرش آنها موافقت شده است، باید در عمل به بندهای مورد نظر هئیت پذیرش اطلاعات لازم را ارائه کنند. این بندها اغلب شامل مواردی از قبلی تکمیل سرفصل‌های امیدنامه شرکت، تعهد عرضه سهامدار عمده به میزان حداقل الزامی تابلو یا بازار پذیرش، افشای اطلاعات براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در سامانه کدال، ارائه قراردادهای مهم در زمینه تأمین خوراک یا فروش فرآورده، تشریح راهبردهای شرکت در حوزه بازار و مواردی از این دست است.

8-2) اقدام به سپرده‌گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

در این مرحله به منظور ایجاد امکان معامله سهام، اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت پذیرفته شده در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ثبت می‌شود.

 

8-3) افشای اطلاعات در سامانه کدال

براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، شرکت‌های ثبت شده نز ناشران (کدال) به آدرس codal.ir منتشر کنند. در این راستا، شرکت پذیرفته شده در بورس که در مرحله قبل از درج قرار دارد، باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را سامانه کدال[7] منتشر کند.[8]

8-4) واریز بخش دوم حق پذیرش و ارائه رسید آن

بخش دوم حق پذیرش به میزان 50 درصد مبلغ کل پیش از مرحله درج دریافت می‌شود. لذا، شرکت در آستانه درج باید رسید پرداخت این بخش را به بورس ارائه کند.

8-5) انتشار اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه نهایی در سایت بورس

در این مرحله، مدیریت پذیرش ضمن ارسال اطلاعیه‌ای بر روی سایت شرکت بورس، درج نام شرکت متقاضی را در فهرست نرخ‌های بورس اعلام می‌کند. امیدنامه نهایی در ادامه این اطلاعیه ارائه می‌شود.

8-6) برگزاری جلسه کد و نماد و ابلاغ به بازار

در این مرحله براساس کد بین‌المللی ISIC طبقه و گروه فعالیت شرکت مشخص، و برای آن نمادی معاملاتی (جهت سامانه معاملات بورس) تعریف و به بازار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ابلاغ می‌شود.

8-7) هماهنگی و برگزاری جلسه معارفه

پس از مشخص شدن زمان عرضه سهام شرکت، جلسه معارفه‌ای با حضور فعالان بازار سرمایه، مدیران شرکت عرضه‌کننده و کارشناسان بورس تشکیل می‌شود. در این جلسه وضعیت فعلی و آتی شرکت تشریح می‌شود و به سوالات مطرح شده پاسخ داده می‌شود.

8-8) حق درج سالانه

پس از درج نام هر شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، مبلغی تحت عنوان «حق درج سالانه» از شرکت اخذ می‌شود. مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حق درج شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، دو در هزار سرمایه ثبت شده تا سقف 50 میلیون ریال تعیین شده است.

8-9) عرضه سهام و آغاز معاملات

به دنبال درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس و برگزاری جلسه معارفه جهت آشنایی بازار سرمایه با شرکت جدیدالورود، جلسه عرضه سهام در تاریخ مورد توافق که قبلاً به اطلاع بازار رسیده است برگزار می‌شود. در روز عرضه، نماینده سهامدار عمده با حضور در شرکت بورس در جریان روند اجرایی عرضه و رقابت میان کارگزاران بورس قرار می‌گیرد. نماینده سهامدار عمده براساس حدود قیمتی که ضمن محاسبات کارشناسی خود به آن دست یافته و نیز مشاهده قیمت‌های رقابتی در سامانه معاملاتی بورس، اقدام به صدور دستور فروش به کارگزار عرضه‌کننده در موعد مقرر می‌کند. براساس دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس، عرضه سهام باید به گونه‌ای باشد که حداقل 60 درصد سهام آگهی شده در روز عرضه به فروش برسد. در غیر این‌صورت، عرضه اولیه توسط بورس باطل اعلام می‌شود.

 

 

 

د) مزایا و معایب ورود شرکت به بورس

در جدول زیر مزایای ورود به بورس بیان می‌شود:

1)

سهولت تأمین مالی شرکت‌ از طریق بورس

2)

برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی

3)

افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی

4)

آشنایی جامعه با واحدهای اقتصادی و ابزار بازاریابی محصولات شرکت

5)

سهولت تأمین مالی از سامانه بانکی در مقایسه با شرکت‌های غیربورسی

6)

استفاده از معیاری مناسب برای مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

7)

بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت در نتیجه رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار

8)

افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت

 

معایب ورود شرکت به بورس در جدل زیر بیان می‌شود:

1)

تنوع مالکیت و عدم انسجام در مدیریت با ورود مالکان جدید

2)

کنترل شدید دامنه فعالیت شرکت توسط بازرسان سازمان بورس و الزام به افشای اطلاعات شرکت

3)

اثر منفی بر ارزش سهام در صورت عدم کارایی بازار سهام

4)

قوانین متنوع قابل اِعمال از سوی ارگان‌های ذی‌ربط

 

 

 


[1] . در صورتی که شخصیت حقوقی شرکت متقاضی پذیرش، سهامی خاص باشد، تغییر شخصیت حقوقی به سهامی عام قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار الزامی است. به عبارتی، سهامی خاص بودن شخصیت حقوقی شرکت مانع از ارائه درخواست پذیرش نیست و می‌توان تغییر شخصیت را به موازات فرآیند پذیرش پیش برد.

[2] . براساس ضوابط سازمان بورس، کلیه شرکت‌های سهامی عام با سرمایه ثبتی بیشتر از 10 میلیارد ریال، باید علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، نزد سازمان بورس نیز ثبت شوند. براساس ملاک حداقل سرمایه، در صورت عدم شمول ثبت نزد سازمان بورس، مجوز تبدیل شخصیت به اداره ثبت شرکت‌ها صادر می‌شود و در صورت شمول ثبت نزد سازمان، مجوز مربوطه براساس مدارک زیر صادر می‌شود:

 • فرم تکمیل شده استعلام ثبت
 • یک نسخه از آخرین اساسنامه ثبت شده
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص تبدیل شرکت
 • یک نسخه از گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص افزایش سرمایه در زمان تبدیل و اظهانظر بازرس شرکت درباره این گزارش (در صورت تبدیل شخصیت حقوقی همراه با افزایش سرمایه)
 • یک نسخه اساسنامه جدید مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام.

[3] . مشاور پذیرش، شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.

[4] . ماده 25: «متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوی مورد نظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:

 1. پرسشنامه پذیرش
 2. امیدنامه
 3. رسید پرداخت حق پذیرش
 4. صورت‌های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس
 5. ارائه آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه
 6. گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور
 7. گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر
 8. صورت‌جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه‌های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی
 9. برنامه کسب و کار (Business Plan)، مصوب هیئت مدیره شرکت، برای حداقل سه سال آینده و براساس فرم‌های بورس
 10. آخرین اساسنامه ثبت شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق‌العاده در آن اعمال شده باشد
 11. هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی‌های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت
 12. فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصره یک ماده46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان
 13. یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات پنج سال گذشته
 14. مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در بورس
 15. تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد
 16. آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی
 17. تصویر آخرین پروانه فعالیت/ بهره‌برداری
 18. سیاست تقسیم سود پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی جاری و آتی
 19. سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.»

[5] . به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 156 به تاریخ 5/08/1388 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حق پذیرش هر شرکت در بورس، دو در هزار سرمایه ثبت شده شرکت متقاضی پذیرش و حداکثر 500 میلیون ریال برای شرکت‌هایی با سرمایه معادل یا کمتر از 250 میلیارد ریال و هزار میلیون ریال برای شرکت‌هایی با سرمایه بیش از 250 میلیارد ریال می‌باشد. 50 درصد از مبلغ کل حق پذیرش، همزمان با دریافت مدارک و مستندات اولیه از متقاضی پذیرش دریافت می‌شود. این بخش از حق پذیرش غیرقابل استرداد است. همزمان با درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران، 50 درصد باقیمانده دریافت می‌شود.

[6] . اعضا شامل اشخاص زیر است:

 • رئیس سازمان بورس
 • رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بورس
 • یک نفر متخصص حسابداری
 • حسابرسی یا مالی به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران و تأیید هیئت مدیره سازمان
 • یک نفر متخصص حسابداری
 • حسابرسی یا مالی به انتخاب هیئت مدیره بورس و مدیرعامل شرکت بورس (به عنوان دبیر جلسه).

[7] . پیش‌زمینه ارسال اطلاعات مالی روی سامانه کدال، دریافت توکن (گواهی امضای دیجیتال) از شرکت مدیریت فناوری بورس است. توکن، یک اسم عام برای نام‌گذاری ابزار سخت‌افزاری رمزنگاری، از قبیل کارت‌های هوشمند است که رمز عبورها یا گواهی‌های دیجیتال بر روی آنها ذخیره می‌شود. توکن‌های کدال از نوع USB هستند. در سامانه کدال هر شرکتی (مدیر مالی و مدیرعامل) به طور مستقیم به سیستم دسترسی دارد و اطلاعیه را تهیه و به سازمان ارسال می‌کند. به این منظور، هر کاربر برای ورود به شبکه کدال بر روی گزینه «ورود کابران به سیستم» کیلیک می‌کند. سپس، در صفحه جدیدی که ارائه می‌شود، نام کاربری و کلمه عبور را وارد می‌کنند و با امضای دیجیتال وارد کارتابل شخصی خود می‌شود و اطلاعات و گزارش‌ها را تکمیل و تأیید و به سازمان ارسال می‌کند.

[8] . طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، حداقل موارد افشا به شرح زیر است:

 • صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی حداقل 10 روز قبل از مجمع و حداکثر 4 ماه بعد از پایان سال مالی
 • گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداقل 10 روز قبل از مجمع
 • اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش، سه و نه ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز
 • صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز- تلفیقی 90 روز
 • بودجه سال بعد شرکت اصلی و تلفیقی حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز بعد از ارائه توسط ناشر
 • پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی به همراه عملکرد واقعی شش، سه و نه ماهه حداکثر 30 روز و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی به همراه عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن
 • اطلاعات پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر 10 روز
 • پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در موارد منجر به تغییر با اهمیت حداکثر 20 روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسی نشده
 • اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل-سالانه، شش ماه حسابرسی شده و پرتفوی سرمایه‌گذاری ماهانه

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 4 = ?