بیمه اعتباری

از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، افزایش سرمایه¬گذاری مولد در آن جامعه است و رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و سرمایه¬گذاری وجود دارد، بنابراین توسعه اقتصادی از اهداف مهم کشور است و رسیدن به آن نیاز به ابزارهای دارد که مهم¬ترین ...

بیمه اعتباری

از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور، افزایش سرمایه­گذاری مولد در آن جامعه است و رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری وجود دارد، بنابراین توسعه اقتصادی از اهداف مهم کشور است و رسیدن به آن نیاز به ابزارهای دارد که مهم­ترین آن­ها پویایی، تکامل و توسعه بازارهای مالی شامل بازار بورس، بانکداری و صنعت بیمه است. شرکت­های بیمه به موجب ماهیت فعالیتشان از کانال­های مهم پس­انداز و در نتیجه نهادهای مهم محوری و مالی هستند که در کنار دیگر ابزارهای بازار مالی به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می­کنند.

بازار سرمایه وتجارت بین الملل به دلیل ماهیت سرمایه گذاری­اش با انواع ریسک ها مواجه است. وجود چنین مخاطراتی فعالیت را در این عرصه بدون وجود پوشش های لازم جهت مقابله تقریبا غیر ممکن می نماید. از جمله ابزاری که می توان جهت رفع این مشکل بکار گرفت استفاده از پوشش های بیمه ای مرتبط  می­باشد.

در کنار انواع بیمه نامه های تجاری که ریسک های معمولی را تحت پوشش قرار می­دهند و غالبا توسط شرکت های تجاری بیمه صادر می­گردند، بیمه کارکرد بیمه گری خود را در عرصه بین المللی و بازار سرمایه عمدتا از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری نقش کلیدی در کاهش ریسک های بازرگانی دارند. در حقیقت بیمه­های اعتباری در توسعه اقتصادی کشورها، اطمینان در سرمایه گذاری و ایجاد اعتبارات لازم در معاملات و مبادلات بازرگانی نقش بسزایی دارد و باعث افزایش سرعت معاملات بین المللی می شود.

در حقیقت آن بخش از ریسک ها و خطرات پیش روی تجارت که عموما از طریق شرکتهای بیمه تجاری هم قابل پوشش نمی باشد مانند ریسک های عدم پرداخت، ریسک های سیاسی  و ریسک هایی از قبیل احتمال جنگ و کودتا، غالبا توسط موسسات تخصصی بیمه می شوند که از نظر ماهیت و ساختار با شرکت های معمول بیمه متفاوت هستند.

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 1 = ?