نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده‌ی حراست شده‌ی بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ...

نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده‌ی حراست شده‌ی بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.

هر ساله تعداد زیادی شرکت در این مناطق به ثبت می‌رسند. اما برای تاسیس و ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید مطابق چارچوب و قوانین و مقررات حاکم در این مناطق و طبق مصوبه ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران  مورخ سال 1374 و همچنین اصلاحیه هایی که بعدا به این قوانین در سال‌های 1375 و 1387 اضافه شد عمل نمود .

طبق ماده 5 این مصوبه تمامی انواع شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری که موضوع فعالیت آن‌ها مجاز بوده و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران باشند چه داخلی و چه خارجی می‌توانند مطابق این قوانین و مقررات در هر یک از مناطق آزاد اقتصادی اقدام به ثبت و راه‌اندازی شرکت نمایند. بنابراین ثبت شرکت و نمایندگی و شعبه شرکت‌ها در این مناطق به خصوص برای شرکت‌ها و موسسات ایرانی به راحتی امکان پذیر می‌باشد و شرکت ها و موسسات غیر تجاری خارجی هم در صورتیکه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشند می‌توانند در این مناطق ثبت شرکت و یا نمایندگی و شعبه داشته باشند .

البته شایان ذکر است که با توجه به ماده 4 همین مصوبه  تمامی شرکت‌ها و موسساتی که در این مناطق ایران به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها هم در همان منطقه باشد شرکتی ایرانی تلقی خواهند شد، هر چند مالکیت معنوی این شرکت متعلق به افراد خارجی باشد .

تبصره 1 ماده 4 همین مصوبه به این موضوع هم اشاره دارد که شرکت و موسسات خارجی مجاز به راه اندازی شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری ایران می باشند در صورتیکه در کشور خود و مطابق با قوانین و مقررات کشور خود شرکتی ثبت شده و قانونی داشته باشند و این موضوع توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هم رسیده باشد. البته چنانچه شرکتی خارجی تنها بخواهد یک نمایندگی و یا یک شعبه در این مناطق داشته باشد می‌تواند به عنوان یک شرکت خارجی در ایران فعالیت نموده و اصالت خارجی بودن خود را حفظ نماید.

حال پس از ثبت و راه اندازی شرکت، شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد تجاری این شرکت‌ها باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم در هر یک از این مناطق عمل نمایند و پیروی از قوانین هر منطقه بر آنها لازم است. طبق قانون حاکم در این مناطق شعبه ثبت شده در منطقه آزاد قسمتی از یک شرکت اصلی است که در خارج از محدوده آن منطقه آزاد به ثبت رسیده باشد و اکثریت سهام آن  مربوط به شرکت یا موسسه ثبت کننده شعبه بوده و شعبه ثبت شده تنها قسمتی از  موسسه یا آن شرکت اصلی و زیر نظر اصلی آن شرکت یا موسسه باشد.

ضمن اینکه شعبه شرکت خارجی به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل فعالیت خواهد کرد و باید وظایف شرکت اصلی را در منطقه انجام دهد و فعالیتی مغایر با فعالیت شرکت اصلی نمی تواند در محل انجام دهد. نمایندگی یک شرکت هم باید تمامی اختیارات شرکت اصلی را داشته باشد و تمامی تعهدات ثبت کننده شرکت مورد قبول و تعهد شرکت اصلی باشد .

مطابق قوانین جاری در مناطق آزاد تجاری برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری در مناطق آزاد باید طبق ماده 7 ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد مدارک زیر ارائه شود :

 • اظهارنامه ثبت
 • اساسنامه ثبت
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه مربوط به اولین جلسه هیئت مدیره
 • گواهی بانکی دال بر سپرده شدن 35% سرمایه نقدی مورد نیاز
 • مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می‌شود
 • گواهی سوء پیشینه اعضاء
 • گواهی شناسایی و هویتی اعضاء

همچنین شرکت های خارجی که خواهان ثبت نمایندگی با شعبه در مناطق آزاد ایران می باشند باید مطابق با ماده 8 ضوابط ثبت شرکت ها مدارک زیر را ارائه نمایند :

 • تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت ان
 • مرجع اصلی ثبت شرکت اصلی و شماره ثبت مربوط به آن
 • معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه و اخطاریه های لازم
 • در صورت وجود نمایندگی های دیگر در ایران معرفی آنها با ارائه ادرس
 • تعیین تابعیت کشور

همه مدارک ارائه شده توسط شرکت اصلی برای ثبت شعبه و نمایندگی در مناطق آزاد ایران باید به زبان فارسی ترجمه و نمایندگی ایران در کشور شرکت اصلی باید حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ثبت شعبه و نمایندگی در ایران را تایید نماید.

البته در این مناطق تنها شرکت‌ها و موسساتی که فعالیت بیمه‌ای انجام می‌دهند علی رغم دریافت مجوز از منطقه آزاد مربوطه باید از بیمه مرکزی ایران هم مجوز مورد نیاز را اتخاذ کرده باشند .

سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی تاسیس می‌کند.

وظایف واحد ثبتی عبارت است از:

 • ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
 • ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
 • ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
 • ثبت دفاتر تجاری بازرگانی
 • پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه
 • ثبت بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت این آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
 • ثبت شرکت‌های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.

شرکت‌ها، شعب و نمایندگی‌هایی که در هر یک از مناطق آزاد ایران به ثبت می‌رسند موظفند هرگونه تغییرات در این شرکت‌ها و شعب و نمایندگی‌ها را که مربوط به موارد تعیین شده در ساختار شرکت و اساسنامه و شرکتنامه شرکت می‌باشد را ظرف مدت حداکثر یک هفته به اطلاع واحد ثبتی منطقه برسانند.

به علاوه به منظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده، بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می‌نمایند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین‌نامه ثبت دفتر تجارتی پیش‌بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد. بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجاری می‌بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را به حساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

لازم به ذکر است علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در بدو امر صورت می‌گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی، ثبت و منتشر شود.

 

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

انجام معاملات ارزی

انجام عملیات ارزی و واردات کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت بانکی از محل ارز متقاضی توسط شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور

معافیت مالیاتی بیست ساله برای هر نوع فعالیت های اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.

ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت. اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می‌شود و طبق تقاضای سازمان متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود. اتباع خارجی برای ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آن ها مقدور نمی‌باشد، باید از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند. درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق  سازمان مناطق آزاد به عمل می‌آید.

خدمات گسترده بانکی و بیمه ای(هم دولتی هم خصوصی)

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می‌شود.

خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

طبق دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران بانک ها و موسسات اعتباری می‌توانند با سرمایه ایرانی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.

سایر مزایا

1)ثبت سهل و آسان شرکت‌ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
2) امکان ثبت شرکت و مالکیت‌های صنعتی و معنوی مناطق آزاد با مالکیت 100% خارجی

3)مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

4)آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی

تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

5)نرخ‌های مناسب برای مصرف انرژی

6)تضمین و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی

7)معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی

8)فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار

9)صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی

 

 

نحوه ثبت شرکت‌های بورسی در مناطق آزاد تجاری

اواخر سال 1387، با پيشنهاد سازمان منطقه آزاد كيش، دولت لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي» را تقديم مجلس كرد كه متن ماده 29 آن به شرح زير بود: «تاسيس و فعاليت بورسها (اوراق بهادار، كالا و ارز) با سرمايه داخلي و خـارجي در منـاطق آزاد تابع مقرراتي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون بـه تـصويب هيئـت وزيـران خواهد رسيد». در صورت تصويب اين ماده واحده، سازمان منطقه آزاد براي تاسيس بورس‌هاي جديد با سـرمايه مشترك سرمايه‌گذار خارجي و داخلي مي‌توانست تا حدودي خارج از حيطه قانون بازار اوراق بهـادار جمهوري اسلامي ايران و بدون نظارت شوراي عالي و سـازمان بـورس و اوراق بهادار، در مناطق آزاد اقدام نمايد. در فرايند بررسي در مجلس شوراي اسلامي، متن زير بـه جاي ماده واحده مزبور در تاريخ 4/12/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد: «تاسيس و فعاليت بورسها (اوراق بهادار، كالا و ارز) با سرمايه داخلي و خـارجي در مناطق آزاد تابع مقرراتي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون با پيـشنهاد شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».

پس از تصویب این قانون شرکت بورس کالا و شرکت بورس اوراق بهادار آیین‌نامه پیشنهادی خود را در خصوص ماده 29 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ارائه کردند که هنوز به تصویب نرسیده‌اند.

در حال حاضر با توجه به سوابق فعاليت بورس منطقه‌اي كيش عبـارت شـعبه مـستقل كـه براي تالار بورس كيش (يا همان بورس منطقهاي كيش) يا شعبه بورس كيش بكـار گرفتـه شده است، فعلاً فاقد مزيتي خاص است. اگر چه قبلاً مقرر بوده اسـت به خـاطر ويژگي‌هاي مناطق آزاد نام شعبه ممتاز يا مستقل رسماً براي شعبي كه در مناطق آزاد افتتاح مي‌شـوند به كار رود اما سوابق موجود در سازمان مزبور هيچ گونه مدركي دال بر قائل شدن امتيازاتي ويژه در اين راستا را در برندارد. شایان ذکر است كـه شـعبه؛ واحدي از يك بورس فعال در منطقه آزاد يا خارج از آن است كه طبـق اساسـنامه بـورس و در چارچوب قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار عمل می‌کند و پس از تدوين آيـين‌نامـه مـاده 29 مورد اشاره مطابق مفاد آيين نامه مزبور به عمليات مجاز مبادرت مي ورزد.

بنابراین ثبت شرکت بورسی در منطقه آزاد تا تصویب این آیین‌نامه بر اساس قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار صورت می‌گیرد. حسب ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي طبق ضوابط دولت و با رعايت اصل 81 قانون اساسي توسـط سازمان منطقه آزاد انجام مي‌شود. در صورتيكه حسب مـاده 25 قـانون بـازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ثبت شركت‌هاي سهامي عام كه بورس‌ها هم در زمره آنهاست، پـس از صدور مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در اداره ثبت مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي مجاز است.

 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 8 = ?