معرفی دیوان داوری بین المللی لندن- LCIA

دیوان داوری بین المللی لندن “LCIA”قدیمی ترین موسسه داوری در جهان است که مرکز آن در لندن واقع شده است. این دیوان داوری اقدام به انتشار مجموعه ای از مقررات داوری نموده است که آخرین آن در سال 2014 منتشر گردیده است. LCIA از متخصصان داوری بین المللی تشکیل یافته ...

 

معرفی دیوان داوری بین المللی لندن- LCIA

دیوان داوری بین المللی لندن “LCIA”قدیمی ترین موسسه داوری در جهان است که مرکز آن در لندن واقع شده است. این دیوان داوری اقدام به انتشار مجموعه ای از مقررات داوری نموده است که آخرین آن در سال 2014 منتشر گردیده است. LCIA از متخصصان داوری بین المللی تشکیل یافته که به عنوان مرجع صالح، مطابق آن به اختلافات رسیدگی می نمایند. LCIA در سال 1892 تأسیس شد و دومین موسسه محبوب اروپایی در زمینه داوری تجاری بین المللی می باشد.

تعداد پرونده های سالانه LCIA، که هر ساله رو به افزایش است، بالغ بر بیش از 300 اختلاف  بوده است. LCIA تلاش های مشخص و موفقیت آمیزی را در سال های اخیر برای پیشی گرفتن از سایر موسسات داوری و تثبیت جایگاه ممتاز خود نموده است. در سال های اخیر، کمتر از 20 درصد از پرونده های LCIA، از جانب اشخاص انگلیسی(U.K) ثبت و ارجاع گردیده است.

پرونده ها LCIA به وسیله مجموعه ای از قوانین داوری  تحت عنوان "مقررات داوری LCIA"، که در سال 2014 به طور گسترده مورد بازنگری قرار گرفته است، اداره می گردد. در تهیه کلیه مقررات و رویه ها به طور مشخص از زبان انگلیسی استفاده گردیده که این، مقررات LCIA را تبدیل به مرجع مناسبی برای حل اختلاف بین المللی نموده است. به ویژه برای گروه هایی که خواستار ایجاد رویه های قانونی مشترک هستند.

به طور کلی، مجموعه مقررات و رویه های رسیدگی در  LCIA  دارای حجم کمتری نسبت به مقرارت دیوان داوری ICC بوده و در عین حال برای اختلافات بین المللی که طرفین آن از نظام های حقوقی پیشرفته دنیا می باشد کاملاً مناسب است. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین خواهان استفاده  مقررات پیش بینی شده در قوانین Common Law باشند از جمله مقررات منع افشا یا سپردن تضمین بابت هزینه ها ناشی از دادرسی، مقررات LCIA  این موارد را تماماً پیش بینی نموده است. از دیگر تفاوت ها، در مقایسه با مقررات ICC این است که مقررات LCIA هیچ شرط و مقرره ای برای مرجع رسیدگی کننده نداشته و همچنین دارای هیچ مرجعی برای بازبینی پیش نویس آرای صادره نمی باشد. در مقایسه با اکثر مقررات سازمان های داوری دیگر، مقررات LCIA حدود اختیار و قدرت تصمیم گیری، دیوان داوری را همراه با جزئیات کامل آن مشخص نموده است. صلاحیت دیوان برای تعیین و تضمین پرداخت هزینه های قانونی (به عنوان مثال، ارائه سپرده یا تضامین بانکی. خواهانی که در دعوا  شکست خورده می بایست کلیه هزینه های قانونی ای که خوانده (برنده دعوا) متحمل آن شده  از جمله هزینه حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، کارشناسی و... را جبران نماید)، به وضوح مشخص گردیده است. مزیت دیگر مقرات LCIA این است که اجازه رسیدگی سریع(مانند دستور موقت)  به اختلاف را نیز میدهد. همچنین بر اساس مقررات LCIA، ورود اشخاص ثالث در جریان رسیدگی را(تحت شرایط مندرج در مقررات) مجاز میداند. در سال 2006، LCIA تصمیم گرفت تا آرای صادره خود را منتشر نماید. LCIA، مانند دیوان داوری ICC، از یک لیست ثابت برای انتخاب داوران استفاده نمی کند. انتصاب داورها در LCIA بر اساس سوابق تاریخی و حرفه ای آنان صورت می پذیرد.

به دلیل اینکه بخش بزرگی از پرونده های LCIA تحت قوانین انگلستان رسیدگی می گردد، به طور عمده داوران از قضات بازنشسته دادگاه های انگلستان انتخاب می گردند و در مواردی که قانون انگلستان بر قرارداد حاکم نمی باشد، انتخاب و انتصاب داوران LCIA از داوران بین المللی صورت می پذیرد. LCIA دستمزدهای داوران را با توجه به زمان صرف شده توسط آنان، مطابق جدول نرخ ساعتی "72" که منتشر گردیده  و مورد توافق بین داوران و LCIA هم قرارگرفته، محاسبه و پرداخت می گردد. اکثر مقر داوری های LCIA،  لندن قرار دارند. در نبود توافق طرفین، بر اساس ماده 16(1) مقررات LCIA،  لندن به عنوان مقر داوری انتخاب می گردد.

 

-نمونه شرط پیشنهادی برای ارجاع اختلاف:

Future disputes
For contracting parties who wish to have future disputes referred to arbitration under the LCIA Rules, the following clause is recommended. Words/spaces in square brackets should be deleted/completed as appropriate.

"Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.

The number of arbitrators shall be [one/three].

The seat, or legal place, of arbitration shall be [City and/or Country].

The language to be used in the arbitral proceedings shall be [    ].

The governing law of the contract shall be the substantive law of [    ]."

Existing disputes
If a dispute has arisen, but there is no agreement between the parties to arbitrate, or if the parties wish to vary a dispute resolution clause to provide for LCIA arbitration, the following clause is recommended. Words/spaces in square brackets should be deleted/completed as appropriate.

"A dispute having arisen between the parties concerning [    ], the parties hereby agree that the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules.

The number of arbitrators shall be [one/three].

The seat, or legal place, of arbitration shall be [City and/or Country].

The language to be used in the arbitral proceedings shall be [    ].

The governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [    ]. "

-جدول  برآورد هزینه های دادرسی درLCIA:

 

 

Amount in Dispute: (GBP): £20.000.000

Number of Arbitrators:1/M- 3/A-H

Complexity of Dispute (Hours of Legal Work Required): 1000/M-3000/A-5000/H

Lawyers' Average Hourly Rates (GBP/Hour)  £150/M-£350/A-£600/H

M: Minimum

A: Average

H: High

£: Pound sterling

High

Average

Minimum

Action

 

Cost

£1,750

£1,750

£1,750

Registration Fee

 

22.0000£

22.000£

22.000£

Average LCIA Administrative Charges

 

 

156.000£

156.000£

93.600£

Average LCIA Arbitral Tribunal Fees

 

 

185.000£

185.000£

111.000£

Average LCIA Administrative Charges, Arbitral Tribunal Fees and Costs for Both Parties

 

 

3.000.000£

1.050.000£

150.000£

Estimated Total Legal Fees per Party

 

 

990.000£

346.500£

0£

Anticipated Expert Costs per Party

 

 

611.611£

214064£

30.581£

Anticipated Witness, Management and Other External Costs per Party

 

 

4.694.111£

1.703.064£

236.081£

Estimated Total Cost of LCIA Arbitration per Party

 

 

 


 

 


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 7 = ?