‌آثار مالیاتی مطالبات مشکوک‌الوصول

‌آثار مالیاتی مطالبات مشکوک‌الوصول به استناد بند 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/10/1380، «هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان...

به استناد بند 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/10/1380، «هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت‌های تابعه» باشد در حساب مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. از این‌رو، برای مثال در مواردی که مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی یک شرکت اصلی (مادر) باشد، این دست مطالبات مورد قبول اداره دارایی واقع نمی‌شود و موجب رد هزینه و وصول مالیات خواهد گردید.
در ضمن، باید در نظر داشت در مواردی که هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب مالیاتی قابل قبول است باید این امر، مستند به نامه‌ها و عطف به فاکتورهایی جهت مطالبه و امتناع مدیون از ادای دین باشد؛ بنابراین، به صرفِ طلب، نمی‌توان آن را جزء هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت نمود و باید اماره و قرینه‌ای در این خصوص احراز شود تا مورد قبول دارایی قرار گیرد.


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 8 = ?