مفهوم تطبیق مقررات (Compliance regulatory)

در ادبیات مالی و بانکداری جهانی یکی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد اصطلاح Compliance می باشد. در ایران اما این اصطلاح کمتر شناخته شده و برای آن معادل هایی مانند «رعایت» و «تطبیق» پیشنهاد شده است. از سوی دیگر دایره مفهومی این اصطلاح گسترده تر از این بوده ...

مفهوم تطبیق مقررات (Compliance regulatory)

در ادبیات مالی و بانکداری جهانی یکی از اصطلاحات رایج و پرکاربرد اصطلاح Compliance می باشد. در ایران  اما این اصطلاح کمتر شناخته شده و برای آن معادل هایی مانند «رعایت» و «تطبیق» پیشنهاد شده است. از سوی دیگر دایره مفهومی این اصطلاح گسترده تر از این بوده و بر همین اساس مفاهیم وابسته نظیر Compliance Department، Compliance Function، Compliance Culture و Compliance Officer نیز با توجه به همین مفهوم وسیع معنا می یابند. بر خلاف نهادهای مالی معتبر جهانی، اغلب نهادهای مالی ایران از این مفاهیم استفاده چندانی در ساختار سازمانی و رویه های خود نکرده اند.

یکی از تعاریف ارایه شده از کارکرد Compliance بدین شرح است: شناسایی الزامات قانونی، مقرراتی و رویه‌هایی که اجرای آنها در در یک شرکت یا موسسه مالی لازم است و همچنین اجرای رویه ها و ترتیبات کنترلی لازم برای تسهیل اجرای این الزامات.

کمیته نظارت بانکی بازل در سال ۲۰۰۵ گزارشی را در مورد Compliance و کارکرد Compliance در بانکها منتشر کرد. در این گزارش، تعریفی از ریسک Compliance و ۱۰ اصلی که باید در اجرای موفق کارکرد Compliance در بانکها مورد توجه قرار گیرد بیان شده است. هرچند این تعریف، از خود مفهوم Compliance نبوده و ریسک Compliance را مورد بررسی قرار می دهد اما این رویکرد کمیته تا حدود زیادی مفهوم Compliance را روشن می نماید.

بر این اساس در یک تحلیل کلی می توان گفت Compliance چیزی فراتر از رعایت قوانین و مقررات است؛ چرا که از یک سو هدف اولیه و اصلی از تاسیس موسسات مالی و شرکتها کسب سود است و نه صرفا اجرا و رعایت قوانین و مقررات؛ از سوی دیگر موسسات  با توجه به ضمانت اجراهای قانونی، باید عملیات خود برای کسب سود را به گونه‌ای انجام دهند که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و ناقض آنها نباشد.

برای ایجاد سازگاری بین این دو امر به ظاهر متضاد (کسب سود و رعایت قوانین و مقررات) از مفهوم Compliance  استفاده می شود.

تهیه و تنظیم : مصطفی سلطانی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 1 = ?