بارنامه چیست؟ و چه کارکردی دارد؟

بارنامه سندی است که توسط متصدی حمل و نقل دریایی صادر می شود و به کسی که کالا را برای حمل داده است تحویل داده می شود. ...


#بارنامه چیست؟ و چه کارکردی دارد؟


#بارنامه سندی است که توسط متصدی حمل و نقل دریایی صادر می شود و به کسی که کالا را برای حمل داده است تحویل داده می شود. موافقت نامه چند جانبه ای که در رابطه با بارنامه ها وجود دارد عبارتست از #کنوانسیون بین المللی یکسان سازی برخی قواعد راجع به بارنامه ها که به آن# قواعد لاهه 1921 و یا#کنوانسیون بروکسل 1924 گفته می شود. این کنوانسیون توسط انجمن حقوق بین الملل در اجلاس لاهه در سال 1921 تهیه شد و در سال 1924 در کنوانسیون دولتها در بروکسل به دولتها توصیه شد که به آن بپیوندند. قواعد لاهه در سال 1968 به طور جدی اصلاح شدند و این اصلاحیه توسط یک #پروتکل در بروکسل انجام شد. مقررات اصلاح شده را مقررات Hague – Visby# می نامند. اکثر کشورهای جهان عضو مقررات 1921 لاهه هستند. تعداد قابل توجهی نیز مقررات اصلاح شده Hague – Visby را پذیرفته اند.
# بارنامه سه کارکرد دارد:
نخست این که رسید کالاها توسط متصدی حمل و نقل به شمار میاید. 
دوم اینکه دلیلی بر انعقاد قرارداد حمل است،
سوم اینکه سندی است که دلالت بر مالکیت کالا می کند و این بدان معناست که کسی که به نحو صحیحی این سند را در تصرف دارد حق دارد که کالا را در تصرف بگیرد، از آن استفاده کند و یا آن را در اختیار دیگران قراردهد.

تهیه و تنظیم : مسعود رجایی


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 8 = ?