جهات غیرمنصوص ابطال رأی داور

منحصر به موارد احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و جهات دیگری نیز وجود دارد که گرچه در قانون ذکری از آنها به میان نیامده، لکن می توان ...

جهات غیرمنصوص ابطال رأی داور

برخی حقوقدانان معتقدند جهات ابطال رأی داور منحصر به موارد احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و جهات دیگری نیز وجود دارد که گرچه در قانون ذکری از آنها به میان نیامده، لکن می توان از آنها به عنوان جهات غیر منصوص نام برد. البته این نظر به رغم صحت آن مخالفان زیادی دارد و در آرای قضایی نیز بعضاً مخالفت با آن دیده می شود. علی ای حال جهات مذکور عبارت اند از: 1) عدم رعایت اصل تناظر: هر چند مقنن داور را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است، اما از آنجا که اصل تناظر از اصول کلی حقوقی می باشد ،داور نمی تواند با زیر پا گذاشتن این اصل ، حق دفاع که ممکن است به شکل تشکیل جلسه حضوری یا اخذ لوایح و دفاعیات طرفین باشد را از ایشان سلب نماید. 2) عدم رعایت فرصت منصفانه جهت دفاع: داوران باید با در نظر گرفتن اقامتگاه طرفین، اوقات رسیدگی را طوری تعیین و ابلاغ نمایند که برای هر دو طرف امکان حضور و ارائه ادله وجود داشته باشد. در غیر اینصورت رأی ایشان می تواند مصداق رأی باطل قلمداد گردد. 3) عدم رعایت اصل بی طرفی و استقلال داوری: داور یا داوران باید اصل بی طرفی را در داوری رعایت کرده و هر گاه شائبه ای دال بر عدم بی طرفی داور وجود داشته باشد، مانند روابط خانوادگی و استخدامی با یک طرف اختلاف از ادامه داوری خودداری نمایند. وجود چنین صفاتی ممکن است موجبات جرح داوری را فراهم آورد. 4) صدور رأی بر خلاف رأی صادره در پرونده جزائی، نکاح و نسب: بر اساس مقررات داوران نمی توانند برخلاف حکمی که در پرونده جزایی ، نکاح یا نسب صادر شده باشد رأیی صادر نمایند. به عنوان مثال چنانچه دادگاه خانواده وقوع نکاح دائم بین زوجین را احراز و رأی بر ثبت واقعه نکاح صادر نماید، داور نمی تواند در پرونده مهریه چنین نکاحی را مدنظر قرار نداده و به علت عدم احراز وقوع نکاح از صدور حکم به پرداخت مهریه امتناع نماید. فلذا چنانچه رأی داور با مفاد رأی دادگاه جزائی یا خانواده در تضاد و تهافت باشد، قابل ابطال خواهد بود. 5) صدور رأی غیر موجه یا غیر مدلل: در خصوص این مورد نیز بین دادگاهها اختلاف نظر دیده می شود، لکن به نظر می رسد صدور رأی غیر موجه و مدلل نیز می تواند از مصادیق آراء باطل و از موارد درخواست ابطال رأی از دادگاه باشد.

تهیه و تنظیم : مژده احمد


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
7 + 4 = ?