معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت و مزایای مشابه با سرمایه‌گذاران ایرانی بهره می‌گیرند. بنابراین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی به طور یکسان مالیات می‌پردازند...

معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

 

  1. معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی (قانون مالیات‌های مستقیم)

سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت و مزایای مشابه با سرمایه‌گذاران ایرانی بهره می‌گیرند. بنابراین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی به طور یکسان مالیات می‌پردازند. معافیت مالیاتی و تخفیف نیز به موجب قانون مالیات‌های مستقیم به طور مساوی به سرمایه گذار داخلی و خارجی اعطا می‌شود. برخی از این معافیت ها شامل موارد زیر است:

  1. معافيت كشاورزي (ماده 81 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور و ماهيگيري، احياي مراتع جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (ايراني و غيرايراني)، از شروع فعاليت مي‌توانند از معافيت مذكور بهره‌مند گردند.

  1. معافيت حقوق (ماده 92 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 پنجاه درصد (50 درصد) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور بخشوده مي‌شود. كليه اشخاص حقيقي (اعم از ايراني و غيرايراني) شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه كشور تا زماني كه محل اشتغال آنان در فهرست مذكور قرار دارد، مي‌توانند از بخشودگي مذكور بهره‌مند گردند.

  1.  معافيت فعاليت‌هاي آموزش، خدماتي و ورزشي (ماده 134 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف هستند.

  1. معافيت فعاليت‌هاي فرهنگي (ماده 139 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از ايراني و غيرايراني) با رعايت مقررات و آئين نامه موضوع تبصره 3 ماده مذكور مي‌توانند از معافيت مورد بحث برخوردار گردند.

  1. معافيت صادرات (ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 الف: صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غير نفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.

ب: صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند از شمول ماليات معاف است.

  1. معافيت فعاليت‌هاي توليدي، معدني و گردشگر (ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم):

 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از طرف وزارتخانه‌هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشند.

  1. معافيت هاي مالیاتی مناطق آزاد و ويژه صنعتي

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. (ماده 13 اصلاحي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري)

  1. موافقتنامه­های اجتناب از أخذ ماليات مضاعف

موافقتنامه‌های اجتناب از أخذ ماليات مضاعف عهدنامه­های بین المللی هستند که درخصوص انواع ماليات بر درآمد و سرمايه به تفکیک، مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و کشورهای طرف دیگر موافقت نامه منعقد می‌گردد که طی آن دولت‌های متعاهد موافقت نموده‌اند تا از اخذ مالیات مضاعف خودداری نمایند. در واقع اشخاصی که اقامت یکی از دو کشور را دارند و در کشور دیگر فعالیت می‌نمایند، تنها موظف به پرداخت مالیات به یک دولت و در صورت لزوم پرداخت به دولت دیگر، با تعیین میزانی کمتر و تا سقف مشخصی باشند. این قانون با توجه به شرایط تابعیت، اقامت و فعالیت اقتصادی مؤدی، کشوری را که باید مالیات براساس قوانین آن محاسبه و اخذ شود را تعیین می‌کند و مفاصاحساب مالیاتی در هر یک از دو کشور مورد قبول کشور دیگر قرار خواهد گرفت.

 

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 4 = ?