حدود مسئولیت مدیران در قانون تجارت

حدود مسئولیت مدیران در قانون تجارت

 بر اساس مقررات قانون تجارت و از جمله ماده 110 اشخاص حقوقی را نیز می‌توان به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی نمود و از این‌رو، چنین شخصی دارای همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره خواهد بود. از همین‌رو، ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص مسئولیت اشتراکی مدیران مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» هم‌چنین طبق ماده 143 قانون صدرالاشعار مدیران در شرایطی دارای مسئولیت تضامنی نیز خواهند بود؛ طبق این ماده: «در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال  معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.»


تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
5 + 6 = ?