مسئولیت مدیران در قوانین تأمین اجتماعی

حدود مسئولیت مدیران در قوانین تأمین اجتماعی

 در رابطه با بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز سازمان تأمین اجتماعی به استناد مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و با صدور «بازداشتنامه شخص ثالث» نسبت به وصول بدهی از عضو یا اعضای هیئت مدیره اقدام می‌نماید. طبق ماده 36 آیین‌نامه فوق‌الذکر: «هر گاه‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسید دریافت‌ می‌شود و جریان‌ امر کتباً به‌ بدهکار نیز اعلام‌ خواهد شد.»

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 1 = ?