گزارش برسی سایت PPP World Bank

گزارش برسی سایت PPP World Bank 

تهیه و تنظیم : ضرغام نره ئی

. مقدمه

با توجه به این که یکی از رسالت‌های مهم بانک جهانی حمایت از کشورهای در حال توسعه و بهبود سطح زندگی در این کشورهاست؛ سایت PPP World Bank که وابسته به بانک جهانی‌ست به نوعی در راستای همین هدف، اقدام به گردآوری مجموعه‌ای از پیش‌نویس‌های قراردادها و موافقنامه‌های مشارکت عمومی-خصوصی و همین‌طور قوانین و مقررات بین‌المللی و ملی در این خصوص، نموده است.

از این‌رو، در ذیل گزارش مختصری از مطالب مندرج در سایت جمع‌آوری شده که به طبع در صورت لزوم، می‌توان نسبت به ترجمه و تحلیل تفصیلی هر کدام از عناوین مطروح پرداخت.

2. دلایل تصویب قوانین مشارکت

قانون مشارکت بخش خصوصی-عمومی (PPP) و قانون کنسرسیوم (واگذاری امتیاز)[1] به دلایل عمده‌ای از جمله در راستای تهیه و توسعه پروژه‌های زیرساختی توسط کشور میزبان تصویب می‌شود. به علاوه، ممکن است قوانین PPP برای رفع خلأ و شکاف قانونی در خصوص پروژه‌های زیربنایی که نیازمند مشارکت بخش خصوصی-عمومی هستند، به تصویب برسد.

گرچه، نمونه و پیش‌نویس‌های PPP و کنسرسیوم، می‌توانند مفید باشد اما باید دقت نمود هنگام تنظیم، به قوانین کشور میزبان توجه شود.

3. دستورالعمل‌های بین‌المللی[2] درباره مشارکت عمومی-خصوصی

 از جمله دستورالعمل‌های بین‌المللی که در این خصوص وجود دارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. راهنمای UNCITRAL[3] درباره قوانین کنسرسیوم و PPP[4]

کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد در سال 2000 یک راهنمای قانونگذاری پیرامون سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های زیربنایی منتشر کرد که هدف آن دستیابی به یک چارچوب حقوقی مطلوب در زمینه سرمایه‌گزاری زیرساخت‌های عمومی بود. مجموعه‌ی راهنما «مدل مقررات قانونگذاری در سرمایه‌گذاری خصوصی پروژه‌های زیرساختی (2003)» را پیشنهاد می‌دهد.[5]

 1. اصول اساسی EBRD[6] برای قانون کنسرسیوم مدرن

بانک اروپایی توسعه و نوسازی، یک مجموعه راهنمای قانونگذاری تحت عنوان «اصوال اساسی برای قانون کنسرسیوم مدرن» تعریف کرده است (به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و روسی).[7] گروه بانک اروپایی توسعه و نوسازی در سال 2006 سندی تحت عنوان «اصوال اساسی برای قانون کنسرسیوم مدرن-انتخاب و توجیه اصول» تهیه کرد که هر یک از اصول به صورت مجزا توضیح داده شده است.[8]

پ. اصول OECD[9] برای حاکمیت عمومی مشارکت بخش خصوصی-عمومی

اصول سازمان همکاری اقتصاد و توسعه برای حاکمیت عمومی مشارکت بخش خصوصی-عمومی نحوه اطمینان سیاستگذاران از مشارکت بخش خصوصی-عمومی (PPP) را فراهم می‌کند.[10]

4. نمونه‌هایی از قوانین بین‌المللی

در این بخش از سایت، مجموعه‌ای شامل نمونه‌هایی از قوانین مصوب PPP و کنسرسیوم، در کشورهای مختلف جهان جمع‌آوری شده است

5. ابزارها

این بخش از سایت راهنمایی‌های کاربردی برای ساختار پروژه و اسناد مناقصه پیشنهاد می‌دهد. مشارکت خصوصی عمومی برای یک پروژه زیربنایی، با درک اهداف دولت برای انواع PPP، آموختن پیرامون انواع مدل‌های PPP و ارزیابی چارچوب حقوقی کشور میزبان شروع می‌شود؛ که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • چک لیست و ماتریس ریسک[11] (Checklists and Risk Matrices)
 • ابزارهای مورد نیاز مشارکت خصوصی عمومی
 • شفافیت، حکومتداری شایسته و مبارزه با فساد اداری در انواع مدل‌های مشارکت خصوصی عمومی
 • فرآیندهای تهیه و دستورالعمل‌های مناقصه
 • استخدام مشاوران- منابع اصطلاحات نمونه برای متخصصین PPP
 • بندهای نمونه قراردادهای مشارکت خصوصی عمومی (انواع PPP)

6. چارچوب حقوقی

به هنگام طراحی و توسعه پروژه‌های زیربنایی مشارکت خصوصی عمومی وجود قوانین و مقررات و محیط اجتماعی کشور میزبان باید مدنظر قرار بگیرد:

 • بدون در نظر داشتن این نکته که پیش‌نویس توافقنامه چگونه به خوبی تدوین شده است، چنانچه توافقنامه پروژه ارتباطی با قوانین و مقررات کشور میزبان نداشته باشد ممکن است، غیرقابل اجرا و یا مغایر باشد.
 • قوانین و مقررات ممکن است مانع یا ممنوعیت برای هدف پروژه مقرر کرده باشد از این رو پروژه باید با قوانین و مقررات مزبور مطابقت داشته باشد.
 • بهتر است به اصلاحات اساسی در موسسه‌های کشور میزبان مانند قوه قضائیه و نظام حقوقی آن توجه شود.

در این بخش از سایت، لینک‌های زیر وجود دارد:

 • ارزیابی نظام حقوقی[12]
 • مقررات مربوط به PPP و بخش پروژه‌های اصلاحی (عمومی و خصوصی)[13]
 • مقررات بخش/ اصلاح مقررات[14]

7. توافقنامه‌ها

اصطلاح PPP  شامل طیف وسیعی از قرادادها و توافقنامه‌هایی می‌شود که به نسبت مسئولیت را بین طرفین اختصاص می‌دهد. در زیر خلاصه‌ای از انواع توافقنامه و نمونه توافقنامه آورده شده:

به علاوه، در این بخش از سایت چک لیستی از ریسک‌ها و نمونه‌هایی از بندهای توافقنامه آورده شده است.

 


[1] - concession law.

[2] -International Guidelines.

[3] - The United Nations Commission on International Trade Law.

[4] - UNCITRAL Guidance on Public-Private Partnership/ Concession Laws (2000)

[5]- فایل پی دی اف سند مورد اشاره در لینک زیر قابل مطالعه است (تاریخ آخرین مراجعه 11 ژوئن 2016):

 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/model/03-90621_Ebook.pdf

[6] -European Bank for Reconstruction and Development.

[7]- فایل پی دی اف سند مورد اشاره در لینک زیر قابل مطالعه است (تاریخ آخرین مراجعه 11 ژوئن 2016):

www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395239038817&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

[8] - فایل پی دی اف سند مورد اشاره در لینک زیر قابل مطالعه است (تاریخ آخرین مراجعه 11 ژوئن 2016):

http://www.ebrd.com/downloads/legal/concessions/coreprin.pdf

[9] -Organisation for Economic Co-operation and Development.

[10] - فایل پی دی اف سند مورد اشاره در لینک زیر قابل مطالعه است (تاریخ آخرین مراجعه 11 ژوئن 2016):

http://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf

[11] - ریسک پروژه در مهندسی، واقعه‌ای یا شرایطی غیرقطعی است که اگر اتفاق بیفتد، بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. در واقع، یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیفتد یک معلول. مدیریت ریسک فرایند برنامه‌ریزی سیستماتیک برای تشخیص، تحلیل، پاسخگویی و سنجش ریسک پروژه است. هدف اصلی از فرایند مدیریت ریسک مدیریت اثربخش ریسک‌ها و فرصت‌های پروژه است. در هر فرایندی استفاده از ابزارهای مرتبط برای رسیدن به اهداف فرایند مرسوم است و فرایند مدیریت ریسک نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماتریس ریسک یکی از ابزارهای مفید فرایند مدیریت ریسک است. در واقع، ماتریس ریسک ما را قادر می‌سازد تا ضمن شناسایی ریسک‌ها، پاسخی برای سنجش و کنترل ریسک‌های اصلی پروژه آماده کنیم. (نقل از مقاله: آزاد و رشیدی، ناصر و صدرا، ماتریس مدیریت ریسک پروژه در مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره37، صص85-99)

[12] - http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment

[13] - http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/laws

[14] - http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/regulatory

 8. انواع PPP بر اساس موضوع

·         فناوری پاک (Clean Technology)

این بخش شامل بررسی اجمالی قوانین و مقررات انرژی پاک، مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوا و تجارت کربن، ابزارهای مورد نیاز PPP، مثال‌هایی از انواع PPP برای فناوری سبز، انرژی تجدیدپذیر و پروژه‌های بهره‌وری انرژی است.

·         انرژی و قدرت (Energy and Power)

این بخش شامل بررسی اجمالی وجود قوانین و مقررات انرژی در کشورهای مختلف، ابرازهای مورد نیاز PPP، نمونه قوانین و مجوزها، توافقنامه‌های خرید برق (PPAs)، توافق‌های اجرایی، توافقنامه‌های کنسرسیوم و... است.

·         مواد زائد جامد (Solid Waste)

این بخش دربردارنده اطلاعاتی پیرامون نظام قانونگذاری کنونی پیرامون PPP و نمونه‌ قراردادهای مربوط به مواد زائد، پاکسازی خیابان‌ها، دفع زباله و بازیافت است.

·         ارتباطات/ فناوری اطلاعات و ارتباطات (Telecommunications/ Information & Communication Technology (ICT))

این بخش شامل اطلاعات و منابعی درباره اصلاح بخش مخابرات، قوانین، مقررات و مجوزهاست.

·         حمل و نقل (Transport)

این بخش دربردارنده قوانین و مقررات مرتبط با PPP در بخش حمل و نقل که شامل فرودگاه‌ها، بنادر، راه‌ها و عوارض، راه آهن، راه‌آهن مسافری شهری، مترو، تراموا و دیگر پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل است.

·         آب و بهداشت (Water and Sanitation)

این بخش شامل منابع، ابزار مورد نیاز و اسناد مرتبط با اصلاح بخش آب و فاضلاب، مقررات و پروژه‌های PPP است. (شامل PPP در پروژه‌های آبیاری است.)

 

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
4 + 5 = ?