شرایط و نحوه برگزاری جلسات مدیریت پرونده های داوری بر اساس قواعد داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین الملل(ICC)

شرایط و نحوه برگزاری جلسات مدیریت پرونده های داوری بر اساس قواعد داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین الملل(ICC)

تهیه و تنظیم: سالومه شریف مقدم و سینا روح اللهی

 پس از تعیین داور یا هیئت داوری توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ماده 13 قواعد داوری اتاق) و اعلام مراتب قبولی توسط داور و ارسال پرونده از دیوان برای داور یا هیئت داوری و اطمینان از دریافت مبلغ علی الحساب داوری (ماده 16 قواعد داوری اتاق) و پیش از امضاء قرارنامه داوری[1]، داور یا هیئت داوری می بایست جلسه ای با عنوان جلسه مدیریت پرونده[2] تشکیل دهند و از اصحاب دعوی یا وکلای آنها دعوت نمایند تا در این جلسه شرکت کنند. ماده 24 قواعد داوری آی سی سی سال 2012 به این موضوع اختصاص داشته و پیوست شماره 4 قواعد مذکور[3] نیز به برخی از تکنیک ها و اهم موضوعاتی که می بایست در این جلسه یا جلسات مطرح و تعیین تکلیف شود اختصاص دارد.

هدف از تشکیل این جلسات رعایت اصل سرعت و کاهش هزینه در داوری بوده که در بند 1 ماده 22 قواعد داوری بر اجرای آن تاکید شده است. مدیریت زمان و کاهش هزینه ها بطور خاص در پرونده هایی که مبلغ ادعاها در آن کمتر بوده و در نتیجه رسیدگی به آن با ریسک کمتری مواجه است مورد تاکید و تمرکز یوان داوری اتاق بازرگانی است.

نتیجه اصلی مورد  نظر از برگزاری این جلسات، مذاکره و توافق در خصوص قرارنامه داوری و ترتیبات دادرسی[4] حاکم بر پرونده است. اهم موضوعاتی که می بایست در جلسات مدیریت پرونده مورد بررسی قرار گرفته و اصحاب دعوی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن اعلام نمایند بر اساس پیوست شماره 4 قواعد دیوان داوری اتاق به شرح زیر است.

 1. آیا لازم است مسائل شکلی در رسیدگی به دعوی از هم تفکیک شوند؟ برای مثال آیا لازم است درخصوص برخی از مسائل اساسی پرونده، آراء جزیی[5] صادر شود؟ امکان تفکیک خواسته ها بمنظور بهره گیری از آیین رسیدگی اختصاری به برخی از خواسته ها وجود دارد؟
 2. شناسایی مسائل و خواسته هایی که بر اساس توافق طرفین در صلاحیت داوری است و می بایست توسط داور در نهایت تعیین تکلیف شود.
 3. شناسایی و تفکیک موضوعاتی که صرفا با بررسی مدارک و بدون نیاز به برگزاری جلسه استماع[6] و دفاعیات شفاهی طرفین قابلیت تصمیم گیری را داراست.
 4. بحث تهیه و ارائه مدارک[7]؛ یکی از موضوعاتی که همواره سبب اطاله داوری و افزایش هزینه های رسیدگی های حقوقی می شود همانا بحث تهیه مدارک است. در جلسات مدیریت پرونده می بایست داور با بحث و تبادل نظر با وکلاء پرونده در خصوص مسائل زیر که مرتبط به موضوع تهیه مدارک می باشد تصمیم گیری نماید:
 • ضرورت تسلیم اسنادی که طرفین به آن استناد می نمایند.
 • عدم وجود اختلاف در اسناد مورد اتکاء طرفین و درنتیجه عدم ضرورت تسلیم اسناد و مدارک بمنظور کاهش هزینه و زمان داوری.
 • در صورت ضرورت تسلیم اسناد و مدارک تصمیم گیری درخصوص مصادیق و تعیین اسناد و مدارکی که در نتیجه گیری و اتخاذ تصمیم توسط داور موثر است. در این صورت نیازی به ارائه کلیه اسناد و مدارک نبوده و در نتیجه زمان و هزینه داوری کاهش خواهد یافت.
 • تعیین یک بازه زمانی منطقی برای تسلیم اسناد و مدارک.
 • تنظیم یک برنامه مشخص که در بردارنده جزییات مدارک و زمان ارائه هر یک از آنهاست؛ در این صورت موضوع تهیه اسناد و مدارک بصورت هدفمندی تسهیل خواهد شد.
 1. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص زبان حاکم بر داوری، قانون حاکم بر دعوی و همچنین مقر داوری این موضوعات نیز ممکن است در جلسه مدیریت پرونده مطرح شوند تا داور درخصوص آنها در قرارنامه داوری تصمیم بگیرد.
 2. تعیین مدت و موضوعاتی که نیاز به  ارائه لوایح کتبی، تعداد و زمانبندی تشریفات تبادل لوایح[8]، اخذ شهادت نامه کتبی[9]، تشکیل جلسه برای استماع شهادت[10]، ارجاع امر به کارشناسی دارد. این تکنیک بمنظور جلوگیری از کارهای تکراری و تمرکز روی مسائل اصلی پرونده اجراء می شود.
 3. تصمیم گیری درخصوص استفاده از کنفرانس های تلفنی یا ویدئویی برای جلسات استماع در جایی که نیازی به حضور فیزیکی وکلاء و اصحاب پرونده نباشد. همچنین تعیین نوع تکنولوژی ارتباطی برای ارتباطات بر خط  بین طرفین، هیئت داوری و دبیرخانه دیوان به نحوی که برای همگی قابل دسترس باشد.
 4. هماهنگی برای تشکیل جلسه قبل از جلسه اصلی استماع[11] بمنظور تعیین موضوعاتی که داور یا هیئت داوری مایل هستند در جلسه اصلی استماع، طرفین درخصوص آن تمرکز نموده و از مواضع خویش دفاع نمایند. این جلسات سبب می شود تا اصحاب دعوی نیز با اطلاع کافی از موضوع جلسه استماع، آمادگی کافی برای دفاع از مواضع خویش داشته باشند. همچنین تصمیم گیری در خصوص ارائه توضیحات طرفین پس از جلسه استماع[12] اصلی نیز معمولا در جلسه یا جلسات مدیریت پرونده صورت می گیرد. منظور از لوایح پس از جلسه استماع، توضیحات مختصری است که طرفین پس از تجزیه و تحلیل دفاعیات شفاهی خود و طرف دعوی و تاثیر آن بر تصمیم گیری داور یا هیئت داوری ضروری می دانند. در صورتی که طرفین خواهان اجرای این تشریفات باشند، داور یا هیئت داوری پس از جلسه استماع دفاعیات طرفین به آنها فرصت می دهد تا توضیحات خویش را در مهلت معینی تسلیم داور یا هیئت داوری نمایند.
 5. حل و فصل اختلاف[13]
 • در جلسه مدیریت پرونده، داور یا هیئت داوری به اصحاب دعوی و یا وکلای آنها اطلاع می دهد که آنها در انتخاب روش های جایگزین حل اختلافات از جمله: مذاکره[14] یا سایر روش های دوستانه حل اختلاف[15] مختار بوده و برای مثال می توانند بدوا بمنظور حل اختلاف از روش میانجی گری بر اساس قواعد میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی بهره گیرند.
 • اگر بین اصحاب دعوی و داور یا داوران توافق صورت گیرد، داور یا داوران برای اطمینان از اجرایی شدن رای یا آراء داوری پرونده و در نتیجه تسهیل حل و فصل اختلافات تلاش هایی کافی را انجام خواهند داد. برای مثال بررسی خواهد شد که رای داوری تحت حاکمیت کدام کشور یا کشورها اجرا خواهد شد تا مقررات آن کشور بطور کامل رعایت گردد تا ریسک ابطال رای یا عدم اجرای آن کاهش یابد.

در مدت جلسه مدیریت پرونده یا متعاقب تشکیل این جلسه، داور یا هیئت داوری می بایست جدول زمانبندی رسیدگی به پرونده[16] را تهیه و به دیوان و اصحاب دعوی ابلاغ نماید. البته این زمانبندی در طول مدت داوری قابل تغییر است و هرگونه تغییر آن می بایست بر اساس بند 2 ماده 24 قواعد داوری اتاق به دیوان و اصحاب دعوی ابلاغ شود. همچنین بر اساس بند 3 ماده 24 قواعد مذکور، نتایج حاصل از جلسه مدیریت پرونده قطعی و غیر قابل تغییر نبوده و چنانچه در اثنای رسیدگی به دعوی مشخص شود که توافقات قبلی از نظر هزینه و زمان موثر نمی باشند امکان تغییر آنها از طریق برگزاری جلسات جدید مدیریت پرونده یا از هر طریق دیگری البته با توافق طرفین و اطلاع دیوان میسر است.

بر اساس بند 4 ماده 24 قواعد داوری اتاق علی الاصول جلسات مدیریت پرونده می تواند از طریق جلسات حضوری، ویدئو کنفرانس، جلسات تلفنی یا سایر روش های ارتباطی برگزار شود. اگر طرفین در خصوص تعیین روش برگزاری این جلسات توافق نکنند، داور یا هیئت داوری در این خصوص تصمیم می گیرد. در خصوص موضوعاتی که مقرر است در جلسه مدیریت پرونده در خصوص آنها بحث و تبادل نظر صورت گیرد و همچنین روش برگزای جلسات، داور یا هیئت داوری می توانند پیش از برگزاری جلسات از اصحاب دعوی نظرسنجی نموده و پیشنهادات آنها را دریافت نمایند. به هر صورت تشخیص ضرورت حضور فیزیکی اصحاب دعوی یا وکلای آنها در جلسات مدیریت پرونده یا حضور نماینده داخلی آنها در محل برگزاری جلسات وفق صلاحدید داور یا هیئت داوری خواهد بود.

 


[1] Terms of Reference

[2] Case Management Meeting

[3] APPENDIX IV – CASE MANAGEMENT TECHNIQUES (ICC Arbitration Rules 2012)

[4] Procedural Order

[5] Partial Awards

[6] Hearing

[7] Production of documentary evidences

 

[8] Exchange of Written Submissions

[9] Written Witness Evidence

[10] Oral Witness Evidence/Hearing

[11] Pre-hearing Conference

[12] Post Hearing Briefs

[13] Dispute Settlement

[14] Negotiation

[15] Amicable Dispute Resolution

[16] Procedural Timetable

 

تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
2 + 4 = ?