استار آپ

استارت آپ ها

1397/03/28[ ادامه ... ][نمایش : 524]

برخی اصطلاحات رایج در استارت آپ ها

تبلیغات وسیع و پیشرفت روزافزون شرکت های استارت آپی نقش های جدیدی را ایجاد کرده است، که در این میان اصطلاح های مانند شرکت های «شتاب دهنده» و «مراکز رشد» بیشتر شنیده می شوند. منظور از «مراکز رشد» محل کاری است ...

1397/05/23[ ادامه ... ][نمایش : 476]