بین المللی

مجوز سرمایه گذاری خارجی

فلسفه ی این مجوز که مطابق با ماده شش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر می گردد این است که سرمایه گذار خارجی بتواند به روش امن و قانونی، سرمایه با منشاء خارجی را به کشور وارد کند، در طول عمر پروژه از آن استفاده نماید و در انتهای عمر پروژه، اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری را از کشور، به روش امن و قانونی، خارج نماید. ...

1397/05/01[ ادامه ... ][نمایش : 540]

معرفی دیوان داوری بین المللی لندن- LCIA

دیوان داوری بین المللی لندن “LCIA”قدیمی ترین موسسه داوری در جهان است که مرکز آن در لندن واقع شده است. این دیوان داوری اقدام به انتشار مجموعه ای از مقررات داوری نموده است که آخرین آن در سال 2014 منتشر گردیده است. LCIA از متخصصان داوری بین المللی تشکیل یافته ...

 

1397/05/01[ ادامه ... ][نمایش : 601]

امضا الکترونیک و استفاده از آن در قراردادهای تجاری بین المللی

همیشه امضای قرارداد ها و اسنادی که دارای بار حقوقی هستند به شیوه ی سنتی آن ممکن یا مطلوب نیست. نتیجه ی طبیعی این گزاره آن است که‌ نیاز به یک روش جایگزین یا لااقل روش تشخیص هویت مکمل احساس میشود. مسافت زیاد، زمان بر بودن، و حتی امنیت غیرقابل اتکای امضای سنتی عواملی هستند که موجب ابداع و شیوع روش های الکترونیکی امضا شده است....

1397/07/29[ ادامه ... ][نمایش : 520]