شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

پس از تصويب قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران در جلسه علني مورخ 1371/10/30 مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن توسط شوراي نگهبان در تاريخ 1371/11/7، اولين اساسنامه شركت در بهمن‌ماه سال 1373 مورد تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفت و در تاریخ 1376/12/13 تحت شماره 38496 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

1397/03/05[ ادامه ... ][نمایش : 376]

درباره ما

1397/03/16[ ادامه ... ][نمایش : 1447]